HEKL

Helsingin Kansanlähetys (HEKL) on vuonna 1967 perustettu Suomen Ev.lut. Kansanlähetys ry:n piirijärjestö. Kansanlähetys on kirkkomme virallinen lähetysjärjestö ja sen toiminnan periaatteet rakentuvat luterilaiselle tunnustukselle. Toiminnan kolme ydinaluetta ovat Jumalan Sana, rukous ja lähetys. Käytännössä näiden keskeisyys näkyy Raamattuun keskittyvissä Filia-messuissa, solutoimintaan ja henkilökohtaisen hartauselämään rohkaisemisena sekä lähetystyön tukemisena rukouksin ja taloudellisesti.

Toimintaa johtavat piirihallitus ja Helsinki-tiimi yhdessä aktiivisten jäsenten ja muiden vastuunkantajien kanssa. 

Piirihallitus johtaa Helsingin Kansanlähetyksen työtä sääntöjemme mukaan. Yhdistyksen syyskokous valitsee piirihallitukseen erovuoroisten tilalle 3 jäsentä kolmen vuoden kaudeksi kerrallaan. Lue lisää piirihallituksesta ja sen nykyisestä kokoonpanosta ylhäällä olevan pudotusvalikon linkistä.

Helsinki-tiimi on toiminut vuoden 2012 alusta lähtien. Helsinki-tiimi suunnittelee ja toteuttaa piirin käytännön toimintaa. Lue lisää Helsinki-tiimistä ylhäällä olevan pudotusvalikon linkistä.

Piirin toimisto toimii tällä hetkellä vapaaehtoisvoimin. Uudet käsiparit ovat jatkuvasti tarpeen. Voit halutessasi ilmoittautua vapaaehtoiseksi Tuomo Heikkilälle, p. 040-506 44 01 tai tuomo.heikkila [at] sekl.fi.

Jäsenyys yhdistyksessä: Helsingin Kansanlähetys on rekisteröity yhdistys. Yhdistyksellä on sääntöjensä mukaan henkilö-, yhteisö- sekä kannatusjäseniä. Lue lisää jäsenyydestä ja jäseneksi liittymisestä ylhäällä olevan pudotusvalikon linkistä.

Evankelioikaa kansa evankelioimaan kansoja