Lähetystyö

Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” (Matt. 28:18–20)

Lähetystehtävä on annettu kristilliselle seurakunnalle tässä maailmassa. Niin kuin Isä Jumala lähetti Poikansa Jeesuksen Kristuksen maailmaan, samoin myös Jeesus Kristus lähettää omansa eli kristityt maailmaan kertomaan evankeliumia. Jeesuksen antama lähetyskäsky on Kansanlähetyksen työn punainen lanka.

Lähetystyön päämäärä on seurakunnan leviäminen kaikkeen maailmaan ja ihmisten pelastuminen iankaikkiseen elämään. Lähetystehtävän toteuttamiseen kuuluu olennaisena osana myös kristillinen diakonia, joka saa eri tilanteissa erilaisia muotoja. Lähetystyössä otetaan huomioon koko ihminen ja hänen tarpeensa.

Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty? (Room. 10:14–15)

Lähetystyö ei ole vain joidenkin kristittyjen erityistehtävä, vaan se kuuluu jokaiselle uskovalle – joko lähtijänä tai lähettäjänä. Helsingin kansanlähetys tukee useita lähettejä Aasiassa, Afrikassa ja Euroopassa. Täältä löydät lisätietoa nimikkoläheteistämme.

Lähettäjien tärkein tehtävä on rukoilla lähetystyön ja lähetystyöntekijöiden puolesta. Toinen merkittävä tehtävä on ylläpitää taloudellisesti lähetyskentällä tehtävää ja sitä tukevaa työtä. Lue Tue työtämme -sivulta lisää siitä, miten voit taloudellisesti tukea Kansanlähetyksen tekemää lähetystyötä.

Evankelioikaa kansa evankelioimaan kansoja