Tulokset ja tavoitteet

Kansanlähetyksen päämäärät vuosille 2017-2021:
1 Koulutamme ja lähetämme nuoria lähetystyömme verkostoihin.
2. Koulutamme uuden sukupolven evankelistoja.
3. Pilotoimme missionaarisia ja monimuotoisia yhteisöjä.
4. Raamattuopetuksemme on laadukasta ja vastaa ajankohtaisiin kysymyksiin.
5. Säännöllinen uhraaminen talouden perustaksi ja varojen hankinta määrätietoiseksi.

Vuoden 2017 tavoitteiksi Kansanlähetys asetti:
Lähetysrenkaiden jäsenmäärän lisääminen kymmenellä prosentilla.
Hengellisessä työssä oleville kotimaantyöntekijöille kannatusrenkaat.
Otetaan yhteyttä kaikkiin Suomen seurakuntiin. Palvellaan seurakuntia evankelioinnissa ja opetustyössä.
Pidetään esillä lähetystyötä kaikessa toiminnassa. Aktivoidaan lähetysrenkaita.
Rakennetaan missionaarisia ja monimuotoisia yhteisöjä.
Rohkaistaan ja tuetaan maallikkovastuunkantajia.
Mahdollistetaan nykyistä paremmin nuorten aikuisten osallistuminen toimintaan ja päätöksentekoon. Annetaan vastuuta lapsille ja nuorille toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.
Tavoitetaan lapsia ja nuoria evankeliumilla. Järjestetään heille säännöllistä toimintaa ja monipuolista raamattuopetusta ja lähetyskasvatusta.
Hyödynnetään toiminnassa Kansanlähetysopiston kurssitarjontaa ja sivutoimipisteitä.

Evankelioikaa kansa evankelioimaan kansoja