Yleistä

Pohjois-Pohjanmaan ev.lut. Kansanlähetys ry on

Osa Suomen valtakunnallista kansanlähetysliikettä. Suomen Evankelisluterialinen Kansanlähetys on evankelis-luterilaisen kirkon virallinen lähetysjärjestö ja herätysliike.

Toiminta-ajatuksenamme on edistää Jumalan valtakunnan leviämistä toimialueellamme ja muiden kansojen keskuudessa. Päämäärään pyritään johdattamalla ihmisiä Kristuksen tuntemiseen ja ohjaamalla heitä kasvamaan uskossa ja Jumalan valtakunnan työssä. Tunnustamme uskomme mukaisesti, että Raamattu on Jumalan Sanaa ja siinä Jumala ilmoittaa itsensä. Jumala synnyttää ihmisessä pelastavan uskon Jeesukseen Kristukseen juuri Sanansa kautta, kun Pyhä Henki tekee sen eläväksi. Toiminäyssämme tahdomme liittyä Kansanlähetyksen perinteiseen näkyyn:

RAAMATTU → HERÄTYS → LÄHETYS

Ev.lut Kansanlähetys tahtoo omalla paikallaan toimia evankeliumin eteenpäin viemiseksi ja rohkaista kaikkia Jeesukseen uskovia toteuttamaan Herralta saamaamme käskyn julistaa ilosanomaa syntien anteeksiantamuksesta ja iankaikkisesta elämästä Jeesukjsessa Kristuksessa. Jokaisen ihmisen sisin kaipaa, että hän saa olla elävässä yhteydessä Herraan Jeesukseen ja toteuttaa Hänen tahtoaan elämässään.

 

 

 

Evankelioikaa kansa evankelioimaan kansoja